Penktadienį (09 08) septynių susitikimų GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo) programos Pagrindinius mokymus baigė dar viena globėjų ir įtėvių grupė.

VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro organizuojamus GIMK mokymus baigė dvi šeimos, kurios jau globoja savo anūkus. Bendrų pastangų, supratingumo bei atsakomybės dėka abi šeimos mokymus sėkmingai baigė.

Dalyviai mokymų metu stengėsi priimti visą informaciją, kėlė klausimus, dalijosi savo patirtimi, aktyviai įsitraukė į mokymų metu pateiktas užduotis, palaikė ir išklausė vienas kitą. Džiaugiamės dalyviais ir dėkojame jiems už jų ryžtą, nuoširdumą bei įveiktus visus iššūkius ir linkime didžiulės sėkmės šiame prasmingame kelyje.

Globėjų, įtėvių paieškos ir rengimo paslaugas teikiantis Alytaus šeimos pagalbos centro globos centras įteikė pažymėjimus naujiems globėjams ir pasidžiaugė reguliariai gausėjančia globėjų (rūpintojų) šeima Alytaus rajono savivaldybėje.