INFORMACIJA APIE ĮVAIKINIMĄ

ĮVAIKINIMAS – tai procesas, kurio metu tarp įtėvio ir įvaikio sukuriami tokie teisiniai santykiai, kokie yra tarp tėvų ir vaikų. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas. Tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas.

GALIMAS ĮVAIKINTI VAIKAS

Įvaikinti galima ne jaunesnį kaip trijų mėnesių vaiką, įrašytą į įvaikinamų vaikų apskaitą. Kasmet Lietuvos Respublikos piliečių šeimos įvaikina apie 100 vaikų.

KAS GALI ĮVAIKINTI:

  • Sutuoktiniai (išimtinais atvejais ir vieniši asmenys).
  • Asmenys nuo 18 iki 50 metų.
  • Geros fizinės ir psichinės sveikatos, gaunantys pakankamas pajamas išlaikyti save ir įvaikintą vaiką, asmenys, turintys tinkamas gyvenimo sąlygas, kurios užtikrintų įvaikintam vaikui saugumą.

KIEK TRUNKA IR KAINUOJA ĮVAIKINIMAS. Jeigu dėl įvaikinimo kreipiasi  Lietuvoje gyvenančios LR piliečių šeimos, pageidaujančios įvaikinti sveiką vaiką iki 1 metų, įvaikinimo procedūra vidutiniškai trunka iki 1 metų. Jei šeima pageidauja įvaikinti vaiką iki 3 metų, vyresnius vaikus ar iš karto kelis vaikus, įvaikinimo procedūros trukmė – iki 6 mėnesių. Įvaikinimo procedūros Lietuvoje nemokamos.

INFORMACIJA NORIINT PRIIMTI VAIKĄ LAIKINAI SVEČIUOTIS

SVEČIAVIMASIS – pastovūs trumpalaikiai iš anksto suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku.  Kiekvienam vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi. Ji skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą.

KOKIE VAIKAI GALI SVEČIUOTIS 
Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų. Savanoriškai globoti leidžiama vyresnius vaikus, kadangi jie gali suprasti savanoriškos globos taisykles. Vyresnis vaikas suvokia, kad jis negyvens su globėju nuolatos, kad globėjas netaps jo šeima, o bus tiesiog vyresnis draugas, besirūpinantis ir besidomintis juo.

KOKIE ASMENYS GALI PRIIMTI SVEČIUOTIS VAIKĄ?
Svečiuotis (savanoriškai globoti) vaiką priimti gali asmenys, kurie įvertinti kaip tinkamai pasirengę savanoriškai globai. Įvertinimą atlieka savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius, bendradarbiaudamas su atestuotais Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK ) specialistais.