VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centre yra  teikiamos paslaugos socialinius sunkumus patiriančioms šeimoms taikant pagalbos vaikui ir šeimai metodą, kuris įteisintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir vadinamas atvejo vadyba.

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Atvejo vadybą sudaro:

  • pagalbos vaikui ir šeimai teikimas ir koordinavimas;
  • šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);
  • atvejo vadybos posėdžių organizavimas;
  • pagalbos plano šeimai sudarymas;
  • bendradarbiavimas su įvairiomis pagalbą vaikui ir šeimai teikiančiomis institucijomis;
  • socialinių paslaugų teikimas;
  • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
  • šeimos stebėsena;
  • atvejo vadybos proceso užbaigimas.