NAUDINGOS NUORODOS

Lietuvos Respublikos Seimas  https://lrs.lt/

Lietuvos Respublikos vyriausybė https://lrv.lt/

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM http://www.sodra.lt/

Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM  http://www.vaikoteises.lt/

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM http://www.sppd.lt/lt/  

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM https://www.sodra.lt/

Užimtumo taryba prie SADM https://uzt.lt/

Darbas Lietuvoje http://www.darbaslietuvoje.lt/

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos   https://www.vaspvt.gov.lt/

Valstybinė mokesčių inspekcija

https://www.vmi.lt/

Viešieji pirkimai

http://www.v-pirkimai.lt

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema – SPIS

https://www.spis.lt/

Institucinės globos pertvarka

http://www.pertvarka.lt/

Europos socialinio fondo agentūra – ESFA

https://www.esf.lt/lt

Globos centrai

https://globoscentrai.lt/

Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“

http://uzsaugialietuva.lt/

Europos struktūrinių fondų investicijos Lietuvoje

http://www.esparama.lt/

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

http://www.sppc.lt/

Alytaus rajono savivaldybė

https://www.arsa.lt/

Alytaus miesto savivaldybė

http://www.alytus.lt/

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

PPT

PPT

Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

http://www.kutis.info/

Užubalių kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Užubalių gojus“

https://www.facebook.com/uzubaliugojus/

Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai“

https://www.facebook.com/VO-Punios-ainiai-378432602304098/

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

https://www.alytausrajonovsb.lt/embed/#?secret=0I4kQvHYRe

VšĮ Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninė

http://www.ligonine.lt/100/

VšĮ Alytaus poliklinika

http://www.apoliklinika.lt/

Alytaus rajono vietos veiklos grupė

http://alytausvsb.lt

Alytaus turizmo informacijos centras

https://www.alytusinfo.lt/

Alytaus kraštotyros muziejus

https://www.alytausmuziejus.lt/embed/#?secret=tD8kCIpkfs

Alytaus rajono viešoji biblioteka

https://www.alytus.rvb.lt/?embed=true#?secret=Jo6a9g8IS5#?secret=NVd8Y0CUTk

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

http://www.alytus.mvb.lt/

Renginių ir mokymų organizavimas – VšĮ „Devynios galybės“

http://www.devyniosgalybes.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras – Psichologija TAU

https://www.psichologijatau.lt/jaunimo-psichologines-paramos-centras/embed/#?secret=uNeXVwjCTR#?secret=pABdiRX2oQ

Pozityvios tėvystės patarimai – „Tėvų linija“

https://www.tevulinija.lt/

Saugaus vaiko centras

http://www.saugus-vaikas.lt/index.php/lt/

Vaiko raidos centras

https://www.raida.lt/

Paramos vaikams centras

http://www.pvc.lt/lt/

Vaikų svajonės

http://vaikusvajones.lt

Patarimai interneto saugumo klausimais

https://www.auguinternete.lt//

Pagalba nusižudžius artimam – asociacija „Artimiems“

https://artimiems.lt/embed/#?secret=QcWvG2oOwL

Literatūra paaugliams ir jaunimui – Knygų klubas

https://www.knyguklubas.lt/paaugliams-ir-jaunimui

Literatūra vaikams – Knygų klubas

https://www.knyguklubas.lt/vaikams

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM

http://ndnt.lrv.lt/

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM

http://www.tpnc.lt/

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

http://www.ndt.lt/

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija  

Titulinis

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

http://www.viltis.lt/lt/

Autizmo sutrikimą turintiems – asociacija „Lietaus vaikai“  

https://asociacija.lietausvaikai.lt/

Asociacija „Kitoks vaikas“  

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija 

https://www.saulytes.lt/

Priklausomybės ligų terapijos bendruomenė – VšĮ „Taikos kelias“

https://www.taikoskelias.org/