Adresas:
Pulko g. 21 – 322, LT-62135 Alytus
Mobilaus tel. Nr.: +370 612 75236
El. paštas: alytaus.centras@gmail.com
A.s. Nr.: LT31 7044 0600 0637 5738,
SEB bankas, AB, kodas 70440
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių paslaugų registre
Juridinio asmens kodas301676657

Viešoji įstaiga ALYTAUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRAS

Direktorė: Irena Arbutavičienė

Darbo laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis       8.00 – 17.00 val.
Penktadienis                                8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka:                        12.00 – 12.45 val.

PASTABA: Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Viešoji įstaiga Alytaus šeimos pagalbos centras yra įregistruotas 2008 m. balandžio 11 d. Viešoji įstaiga Alytaus šeimos pagalbos centras (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

VŠĮ ALYTUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO VEIKLOS SRITIS – socialinis darbas

Sutrumpintas Įstaigos pavadinimas – VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras
Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga
Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai

VŠĮ ALYTAUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAI:

  • Tenkinti viešuosius poreikius vykdant švietimo, vaikų globos (rūpybos), socialinės pagalbos teikimo, taip pat vykdant kitokią visuomenei naudingą veiklą.
  • Vykdyti globos centro funkcijas ir užtikrinti, kad įvaikintiems vaikams, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimoms, socialiniams globėjams, budintiems globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti būtų prieinama ir suteikiama konsultacinė, psichologinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo, ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje bei padėti jiems efektyviai funkcionuoti, stiprinant ryšius tarp šeimos narių, atskleidžiant jų turimus vidinius resursus ir mokant juos panaudoti.
  • Ugdyti šeimos savarankiškumą, pasitikėjimą aplinka ir gebėjimą pačiai spręsti iškylančius sunkumus.

VŠĮ ALYTAUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRE yra du padaliniai:

  • GLOBOS CENTRAS, kuriame teikiamos paslaugos būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams asmenims, priimantiems vaiką laikinai svečiuotis.
  • PAGALBOS ŠEIMAI, kuriame teikiamos socialinės priežiūros paslaugos riziką patiriančioms šeimoms bei vykdoma atvejo vadybos veikla.

VŠĮ ALYTAUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRE dirba kvalifikuoti ir patyrę specialistai, augantys kaip profesionalai ir asmenybės, nuolat keliantys kvalifikaciją, siekiantys aukštesnio išsilavinimo. Centras – vieta, kur darbuotojai gali visapusiškai realizuoti savo galimybes ir idėjas. Maksimaliai tenkinant klientų poreikius siekiama nepriekaištingos bendro darbo atmosferos, gerų darbo sąlygų ir socialinio saugumo įstaigos darbuotojams.