Mokytojams, Dėstytojams ir Tėveliams linkime būti kantriems, sveikiems bei kūrybingiems lydint vaikus bei jaunuolius pažinimo kelionėje, pastebint jų talentus bei pomėgius ir padedant išsiskleisti jų asmenybėms…Mokiniams, moksleiviams bei studentams linkime būti veržliems ir žingeidiems, nebijoti iššūkių, puoselėti svajones, mėgautis kūrybos ir pažinimo džiaugsmu, būti tolerantiškiems, draugiškiems, atkakliems…