Dauguma tėvų, globėjų ir įtėvių ieško patarimų, kurie padėtų jiems geriau suprasti vaikų emocijas, atsižvelgti į jų poreikius ir teisingiau suprasti tikrąsias vaikų elgesio priežastis.

Ketvirtadienio vakarą globėjai susirinko į tradicinį savipagalbos grupės susitikimą prie arbatos puodelio, kuriame jiems buvo pristatytas TBRI, pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos, metodas, kuris padeda ne vien labiau atsižvelgti į vaikų poreikius, bet, visų pirma, patiems tėvams leidžia geriau suprasti ir giliau pažvelgti į save. TBRI metodas remiasi trimis tarpusavyje gražiai derančiais ir vienas kitą papildančiais principais: ryšio kūrimo, įgalinimo ir elgesio korekcijos, kurie padeda atsakyti į vaiko fiziologinius, prieraišumo poreikius, padeda koreguoti iš baimės kylantį netinkamą vaiko elgesį.

TBRI kviečia pažvelgti į vaiką visai kitu kampu. Vietoj to, kad matytume jį, kaip blogą ir keliantį problemų, keliame klausimą: o koks poreikis slypi už šio vaiko elgesio? Padedame globėjams ir įtėviams tapti detektyvais ir ieškoti tokio elgesio priežasčių. Žvelgdami per TBRI prizmę, visada siekiame užmegzti ir palaikyti ryšį su vaiku bei pamatyti, kokie vaiko poreikiai nėra patenkinti.