Mylėkite mane ir leiskite man jus mylėti. Mylėkite mane, net jeigu aš negeras.

Sakykite man, kad aš šaunuolis ir man gerai sekasi net tada, kai man nelabai patinka tai, ką aš darau.

Atleiskite man. Sakykite man, kad jūs mane suprantate, net jeigu aš klystu.

Tikėkite manimi, su jūsų pagalba aš įveiksiu viską.

Sakykite man, kad aš jums patinku. Sakykite, kad aš vienintelis ir kad jūs visada mane mylėsite kas benutiktų.

Neduokite man to, ko neturite patys.

Atsiklauskite manęs mano nuomonės.

Mokykite mane, kas yra gėris, o kas – blogis. Dalinkitės su manimi savo planais.

Labai prašau, nelyginkite manęs su kitais, ypač su mano broliais ir seserimis.

Bauskite mane, jeigu aš darau ką nors bloga ir paaiškinkite man – už ką. Pagirkite, kai aš elgiuosi gerai.

Nenurodinėkite man, o prašykite manęs, aiškindami, kam reikalingi mano veiksmai.

Aš žinau puikius žodžius: „Mama, aš tave myliu“, „Tėti, aš tave myliu“.

Pažadu, kad išmoksiu jums visiems sakyti – „dėkoju“, „atleiskite“, „prašau“…