Prašome skirti 1.2% GPM VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centrui, kurio misija yra padėti vaikams surasti globėjų/įtėvių šeimas, kuriose jie iš naujo galėtų išmokti pasitikėti bei pamilti gyvenimą.
1.2% jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Jums nieko nekainuoja, tačiau mums jis reiškia be galo daug, nes tai: globėjų/įtėvių paieška ir jų paruošimui bei kompetencijų didinimui skirtų mokymų organizavimas, pažintinės, kultūrinės ir edukacinės veiklos organizavimas, vaikų įvairiapusiškesnis bei sotesnis laisvalaikis vaikų dienos centruose.
Jūsų pagalba mums yra labai svarbi. Tai padaryti galite iki 2023 m. gegužės 2 d. Paramos formą galite užpildyti internetu.
1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) – https://deklaravimas.vmi.lt
2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz.: e. bankininkystę, su e. parašu ar su VMI priemonėmis.
3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.
4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.
5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
5. 1. Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“.
Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.
5. 2. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis.

Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 5. 1. žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis:
* Redaguoti konkrečiam gavėjui nurodytą informaciją.
* Kopijuoti įrašą (atsiras dar vienas toks pats įrašas).
* Ištrinti įrašą.
Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi ir spauskite „Taip, teisingi“.
* Jei paramos skyrimas galioja pagal anksčiau teiktą prašymą, tačiau nusprendėte šiais metais paramos neskirti, galite ištrinti nurodytus gavėjus ir pateikti tuščią prašymą paspaudus mygtuką „Pateikti“.
6. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.
Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.
7. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.
Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.
🔴 Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 301676657.
🔴 Paramos gavėjo pavadinimas – VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras.
❤️ Ačiū už Jūsų gerumą. ❤️