2022 m. balandžio 26 d. ZOOM platformoje vyko mokslinė – praktinė konferencija „Kalba Kauno regionas: socialinis darbas – mokslas ir praktika multidisciplininiu požiūriu”, kurią organizavo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros bendruomenė kartu su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Kauno regiono skyriumi, Kauno rajono savivaldybe ir socialiniais partneriais.

Konferencija buvo skirta socialinių paslaugų įstaigų, skyrių ar kt. padalinių vadovams, socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, atvejo vadybininkams, studentams ir absolventams, kitų sričių specialistams, kurie dirba socialinio darbo profesijos lauke.

Konferencijos tikslas – pasidalinti profesine patirtimi apie socialinių paslaugų teikimo įvairovę, užtikrinant socialinio darbo multidisciplininėje komandoje perspektyvas Kauno regione.

Socialines problemas sukelia daugybė faktorių, kurių sprendimui labai svarbus įvairių sričių specialistų bendradarbiavimo, darbo multidisciplininėje komandoje bei problemų sprendimo įgūdžių tobulinimas.

Konferencijoje pranešimą „Vaikų globos sistema Alytaus rajono savivaldybėje” skaitė ir VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro direktorė Inga Daugirdienė. Jo metu ji pristatė pačią globos idėją bei supažindino su vaikų globos situacija Alytaus rajono savivaldybėje bei pasidalijo globos centro gerąja patirtimi.