Jau šį sekmadienį – Motinos diena. Visi skubėsime pas savo mylimiausias ir geriausias mamas, močiutes. Joms dovanosime gėles, savo dėmesį, meilę ir šilumą. Ši diena – viena iš brangiausių švenčių kiekvienam žmogui, nes Motinos širdis – beribė, ji dalina meilę ir šilumą, dvasios ramybę ir džiaugsmą. Mama gali tapti ne tik tada, kuomet susilauki savo kūdikio, bet ir tada, kai priglaudi šeimos netekusį našlaitį, neatsakingų tėvų paliktą vaiką, kai suteiki jam namus, saugią rytdieną.

Alytaus rajone turime nuostabių mamų, jomis reikia džiaugtis, apie jas kalbėti, iš jų – mokytis gerumo.

Mama – vienuolė?!

Sonata Marčiulionytė užaugo katalikiškoje šeimoje, matė besimeldžiančius savo tėvus, jų pastangas ir norą padėti kitiems. Dar ankstyvoje jaunystėje ji suprato, kad tai ir yra kelias, kuriuo jai lemta keliauti. 1988 m. įstojusį į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją, S. Marčiulionytė buvo paskirta į Rumbonių vienuolyną, čia gyvena iki šiol.

„Rumbonyse supratau, kokia plati ir reikalinga apaštalavimo dirva. Atvykusi čia sutikau besidarbuojančias dvi seseris vienuoles, kurios stengėsi pasirūpinti beglobiais vaikais“,– pasakoja vienuolė Sonata. Pamažu ir ji pati įsitraukė į šią veiklą, priglaudė prie širdies daug nelaimingų vaikų.

„Nesu jų biologinė mama, bet man jie visi – savi, jie – mano šeima“,- taip apie globotinius atsiliepia mama vienuolė. Tad nenuostabu, kad ir ji iš savo vaikų sulaukia labai daug meilės, gražių žodžių, padėkų.

„Motinos dieną visuomet sulaukiu nuoširdaus dėmesio, jaučiuosi esanti svarbi ir mylima. Man malonu, kad ryšys su globotiniais išlieka paprastas ir nuoširdus. Visi jaučiamės tarsi viena šeima. Jie čia sugrįžta kaip į namus“ ,– džiaugiasi sesuo Sonata.

Alytaus rajono savivaldybės informacija. „Alytaus naujienos” – 2022 04 28 Nr. 48 (13718)