Visi žmonės yra skirtingi ir vaikai nėra išimtis, tačiau visus mažuosius vienija svarbus charakterio bruožas: smalsumas ir noras stebėti bei tyrinėti aplinką. Kodėl tai taip svarbu?

Tradiciniame ketvirtadienio vakaro susitikime globėjai diskutavo, apie vaikų smalsumą ir apie tai, kad stebėdami suaugusių žmonių elgesį, jie jį vertina, o vėliau ir kopijuoja išbandydami bei pritaikydami savo gyvenimiškose situacijose.

Labai svarbu paskatinti vaikus klausti. „Kodėlčiuko“ amžius labai greitai prabėga, o augdami vaikai vis mažiau klausia „kodėl?“. Gaila, nes šis paprastas žodis padeda vaikams rinkti, sisteminti ir analizuoti įvairią juos supančią informaciją.

Nuo mažens skatinkime vaikus improvizuoti, vaidinti, kurti, pvz.: „O jeigu varlės mokėtų skraidyti, kaip manai, kur jos pirmiausia nuskristų?“ „O jeigu vilkas susidraugautų su kiškiu, kaip manai, ką pasikviestų į svečius?

Kūrybingumu apibūdinamas gebėjimas tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti asmeniškai ir kitiems reikšmingas kūrybines idėjas, produktus, problemų sprendimus. Kūrybingumas ugdomas įvairiais aspektais, skatinant kelti ir generuoti idėjas, sprendimus, jas apsvarstyti iš įvairių perspektyvų. Vienas iš metodų – „priešingai“. Jis skirtas kūrybingumui ir naujų problemos sprendimo alternatyvų ieškojimui skatinti, pvz.: kas būtų, jei mokykloje nebūtų šiukšlių dėžių? Kas atsitiktų, jeigu dingtų visi suaugusieji? Kas pasikeistų, jeigu mašinos pradėtų važiuoti atbulos?

Problemas sprendžiančių suaugusiųjų, tėvų ar mokytojų, elgesys yra vienas svarbiausių pavyzdžių, iš kurių vaikai mokosi įvairių problemų sprendimo būdų. Kiekvienas naujas dalykas vaiko gyvenime gali virsti problema. Todėl visų pirma, reikia skatinti vaiką nebijoti naujų dalykų, padrąsinti pasitikėti savo jėgomis, būti smalsiam naujiems iššūkiams. Jei visgi iššūkiai virs problemomis, apie juos reikia kalbėti ir mokytis spręsti. Ugdyti vaiko problemų sprendimo kompetenciją galima užduodant tikslingus klausimus ir skatinant jį patį spręsti problemą: „Kokiais būdais bandysi įveikti sunkumus? Ką tu turėtum daryti pirmiausia?