Gruodžio 3 – 4 d. vyko dviejų dienų metinė globos centrų konferencija „Sėkmingos globos link“, gausi ekspertų, mokslininkų, praktikų pranešimais, vyko filmo peržiūra apie įvaikinimo procesus Prancūzijoje, sukėlusi diskusijų bangą, 2 valandų sesija buvo skirta nuotoliniam darbui su grupėmis . Konferencijos metu diskutuota aktualiomis su vaikų globa susijusiomis temomis. Buvo papasakota apie Lietuvos globos centrų ir budinčio globėjo instituto atsiradimą; aiškinama, kaip reikėtų užtikrinti tėvų globos netekusių vaikų interesus; pristatytos gerosios Šiaulių ir Biržų praktikos bei Belgijos patirtys; taip pat aptarti kiti svarbūs, su globa ir globos centrų veikla susiję klausimai. Konferencijos metu vyko diskusija – klausytojai aktyviai teikė klausimus lektoriams. Renginio organizatoriams buvo malonu sulaukti daugiau nei 500 konferencijos dalyvių, su kuriais drauge dirbama vardan bendro tikslo – sklandžios kiekvieno, likusio be tėvų, vaiko globos.

https://globoscentrai.lt/news/804