Baigiantis metams, kurie nuolat pareikalaudavo įveikti naujus iššūkius, VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras labai džiaugiasi, kad pavyko dar vienai būsimų globėjų ir įtėvių grupei pabaigti 7 susitikimų GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo) programos Pagrindinius mokymus…

Šiuos mokymus baigė dvi šeimos, iš kurių viena jau globoja sesers dukrą, o kita nori tapti įtėviais. Patys mokymai vyko ypatingomis sąlygomis, t.y. karantino metu, todėl nuolat jaudinomės ir galvojome, kaip reiks mokytis, ar pavyks užbaigti mokymus… Bendrų pastangų, supratingumo bei atsakomybės dėka ir laikantis visų saugumo reikalavimų misija buvo įvykdyta. Dalyviai mokymų metu stengėsi priimti visą informaciją, kėlė klausimus, dalijosi savo patirtimi, aktyviai įsitraukė į mokymų metu pateiktas užduotis, palaikė ir išklausė vienas kitą. Džiaugiamės dalyviais ir dėkojame jiems už jų ryžtą, nuoširdumą bei įveiktus visus iššūkius ir linkime didžiulės sėkmės jų pasirinktame nelengvame, nors ir labai prasmingame kelyje.

Globėjų, įtėvių paieškos ir rengimo paslaugas teikiantis Alytaus šeimos pagalbos centras įteikė pažymėjimus naujiems globėjams ir įtėviams bei pasidžiaugė gausėjančia globėjų (rūpintojų) šeima Alytaus rajono savivaldybėje.