Globos centras kviečia Gruodžio 30 d. 14 val. susiburti Teams platformoje ir pasižiūrėti nuostabų/įdomų prancūzų kūrėjų filmą „Kūdikis“, kuris yra gerosios praktikos vaiko globos temoje pavyzdys. Filmo žanras labiau primena vaidybinę dokumentiką nei vaidybinį filmą. Juosta nufilmuota bendradarbiaujant su Prancūzijos specialistais, dirbančiais globos srityje, todėl atvaizduoja realią Prancūzijos praktiką.Junkitės prie filmo čia:

⬇️

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMxMmM3MGUtMWNmMy00MzNiLWJhODgtZDQzZTMyZWU4ZDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22374727e0-0b57-4727-8d91-a3bf0228cb7b%22%2c%22Oid%22%3a%2224f5c589-ed6e-4b7a-b9d3-a5eac1046bb4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d