Gandrinės – šiltojo pusmečio pradžia, nes tikima, kad parskridę gandrai parneša pavasarį.

Baltasis gandras yra Lietuvos nacionalinis paukštis, kuris skirtingai vadinamas. Jis nuo seno laikomas šventu paukščiu, mitiniu pirmtaku, kuris neša laimę, gerovę, teisingumą. Jis galįs paimti žmonių ligas, nulakinti į neįžengiamas pelkes ir ten palikti. Todėl gandras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis laimę tiems namams, šalia kurių apsigyveno. Tikėta, kad pirmą kartą pamatytas gandras gali daug nulemti visiems metams, todėl labai svarbu, kaip gandrą pirmąkart tais metais pamatysi