Ketvirtadienio vakarą globėjai susirinko į tradicinį savipagalbos grupės susitikimą prie kavos/arbatos puodelio.

Periodiškai vykstančios globėjų savigalbos grupės yra savanoriškai susibūrusių žmonių susitikimai, tampantys svarbiu šeimų socialinio palaikymo ištekliu bei globėjus stiprinančiu ir įgalinančiu instrumentu, padedančiu užtikrinti sklandesnį vaiko globos šeimoje procesą.

Savipagalbos grupės metu, kurią moderavo globos centro psichologė Sandra Kratavičiūtė, globėjai dalijosi asmeninėmis patirtimis, išgyvenimais, iššūkiais ir sėkmėmis globojant vaiką tokiu būdu emociškai palaikydami ir stiprindami vienas kitą. Savipagalbos grupėje kaip vienas iš svarbiausių klausimų iškilo vaiko negalios ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo problemos bei pagalbos šeimai galimybės. Globėjai dalijosi savo patirtimis ir atrastomis galimybėmis auginant ir ugdant vaiką, turintį specifinių poreikių. Grupės metu globėjai taip pat diskutavo įvairiais vaikų auklėjimo klausimais, emocinio ugdymo ir savarankiškumo plėtojimo temomis, aptarė psichologinių vaiko poreikių tenkinimo svarbą, analizavo globojamo vaiko ryšių palaikymo su biologine šeima ypatumus. Džiugu, kad globėjai tarpusavyje pasidalijo sėkmės istorijomis vaiko globoje, kas ypač emociškai sustiprino ir padrąsino grupėje dalyvavusias šeima.