Ketvirtadienio vakarą globėjai susirinko į tradicinį savipagalbos grupės susitikimą ir diskutavo apie mūsų visuomenėje gajus stereotipus globos atžvilgiu.

Susitikę prie kavos/arbatos puodelio globėjos dalijosi problemomis, su kuriomis joms tenka susidurti. Jos diskutavo apie aplinkinių požiūrį į globojamus vaikus, apie tai, kad dažnai tenka laužyti susiformavusius ir labai gajus stereotipus globos atžvilgiu. Jų manymu, šioje situacijoje yra labai svarbus efektyvus bendradarbiavimas su švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigomis. Diskusijos metu nekartą girdėjosi, jog joms labai dažnai reikia būti stiprioms, kad galėtų palaikyti savo globotinius, kad galėtų jiems kurti saugią bei palaikančią aplinką.

Susitikimo metu globėjos džiaugėsi, kad reguliariai gali ne tik susitikti prie kavos/arbatos puodelio, bet ir padiskutuoti joms aktualiomis temomis, pasidalinti gerąja patirtimi, bei gauti atsakymus į joms rūpimus klausimus.

Grupės moderatorė, globos centro tarnybos atestuotas asmuo Rima Mockevičienė diskusijos metu padėjo rasti atsakymus į joms rūpimus klausimus..