Ketvirtadienio vakarą globėjai susirinko į tradicinį savipagalbos grupės susitikimą prie kavos/arbatos puodelio, kurį moderavo psichologė Sandra Kratavičiūtė.

Periodiškai vykstančios globėjų savigalbos grupės yra savanoriškai susibūrusių žmonių susitikimai, tampantys svarbiu šeimų socialinio palaikymo ištekliu bei globėjus stiprinančiu ir įgalinančiu instrumentu, padedančiu užtikrinti sklandesnį vaiko globos šeimoje procesą. Vykusios savipagalbos grupės metu globėjai, kurių šeimose šiuo metu yra globojami įvairaus amžiaus vaikai, dalijosi asmeninėmis patirtimis, išgyvenimais, iššūkiais ir sėkmėmis globojant vaiką tokiu būdu emociškai palaikydami ir stiprindami vienas kitą. susitikimo metu joje dalyvavusieji kalbėjo apie psichologinės pagalbos ir emocinio palaikymo svarbą globėjams. Grupės metu taip pat atsiskleidė savipagalbos reikšmė dalijantis ir sprendžiant vaiko globos iššūkius. Globėjai taip pat diskutavo įvairiais vaikų auklėjimo klausimais bei aptarė globojamo vaiko ryšių palaikymo su biologine šeima ypatumus. Džiugu, kad globėjai tarpusavyje pasidalijo sėkmės istorijomis vaiko globos procese, kas ypač emociškai sustiprino ir padrąsino grupėje dalyvavusias šeimas.