Ketvirtadienio vakarą tradiciškai susitikę savitarpio pagalbos grupėje globėjai kalbėjo apie problemų sprendimus taikant pozityvią discipliną.

Tinkamas vaikų auklėjimas nuolat išlieka visuomenės dėmesio centre. Suaugusieji nori, jog jų vaikai jau nuo mažų dienų suprastų ir skirtų, koks elgesys yra deramas ir koks ne, tad nuolatos ieško būdų, kaip tinkamai auklėti savo vaikus tiek namuose, tiek mokykloje.Viena iš pagrindinių tėvams ir globėjams tenkančių atsakomybių yra mokyti vaiką atskirti, koks yra tinkamas bei priimtinas elgesys, o koks ne.Tinkamas vaiko auklėjimas remiasi pozityvia disciplina, kuri vaikui padeda laikytis vyraujančių taisyklių ne tik namuose ar mokykloje, bet ir už jos ribų. Pozityvi disciplina gali susidėti iš daugelio įvairių priemonių, tokių kaip betarpiškas bendravimas, dalinimasis savo patirtimi, paaiškinimas, kodėl vienaip ar kitaip elgtis yra negerai ir kokias tai pasekmes gali turėti, ignoravimas, nusiraminimo pertraukėlės, pagyrimai, apdovanojimai ir kt.

Bausmės tik gąsdina, kelia pyktį ir neturi teigiamo ilgalaikio poveikio: jos gali išgąsdinti vaiką, sukelti pyktį ir sugriauti pasitikėjimą suaugusiais. Todėl labai svarbu pozityvios disciplinos laikytis nuosekliai ir visur. Bet koks garsesnis žodis ar juo labiau pliaukštelėjimas vaiką gali nuteikti prieš save patį. Silpnumo akimirkomis, kuomet pyktis imą viršų, geriausia vadovautis šaltu protu, išlikti ramiais ir kontroliuoti padėtį sumaniais veiksmais, pvz. vaikus išprašant į savo kambarį. Itin svarbu yra skirti laiko ir išmokti palaikyti savo vidinę ramybę net ir sunkiose situacijose, kuomet viskas atrodo sudėtinga. Nuo to priklauso visos šeimos gerovė ir tinkama vaiko raida. Kilus sunkumams pirmiausia reikia nusiraminti patiems ir tik tuomet raminti vaiką.Vaikų auklėjimas ir jų ugdymas tam tikra prasme yra savęs paties ugdymas, keičiant savo įpročius, treniruojant vidinį „aš“. Norėdami kokybiškai auklėti kitą žmogų, visų pirma, patys tėvai ir globėjai turi norėti ugdyti savo kantrybę ir taip augti kartu su vaiku.