Įpusėjus liepai 7 susitikimų GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo) programos Pagrindinius mokymus baigė dar viena globėjų ir įtėvių grupė.

VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro organizuojamus GIMK mokymus baigė dvi šeimos, iš kurių viena jau globoja du anūkus, o kita nori tapti įtėviais. Patys mokymai vyko tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu… Bendrų pastangų, supratingumo bei atsakomybės dėka ir laikantis visų saugumo reikalavimų mokymus sėkmingai baigėme.

Dalyviai mokymų metu stengėsi priimti visą informaciją, kėlė klausimus, dalijosi savo patirtimi, aktyviai įsitraukė į mokymų metu pateiktas užduotis, palaikė ir išklausė vienas kitą. Džiaugiamės dalyviais ir dėkojame jiems už jų ryžtą, nuoširdumą bei įveiktus visus iššūkius ir linkime didžiulės sėkmės jų pasirinktame nelengvame, nors ir labai prasmingame kelyje.

Globėjų, įtėvių paieškos ir rengimo paslaugas teikiantis Alytaus šeimos pagalbos centras įteikė pažymėjimus naujiems globėjams ir įtėviams bei pasidžiaugė gausėjančia globėjų (rūpintojų) šeima Alytaus rajono savivaldybėje.