Ketvirtadienio vakarą globėjai susirinko į tradicinį savipagalbos grupės susitikimą prie kavos/arbatos puodelio.

Susitikimo metu globėjai dalijosi globojamų vaiku istorijomis, kasdienybe, rūpesčiais ir džiaugsmais. Globėjai atkreipė dėmesį į naują problemą, su kuria pastaruoju metu susiduria vaikus auginantys tėvai – tai internete/socialiniuose tinkluose slypintys pavojai. Kalbėta kaip bendrauti su vaikais, kaip užtikrinti, kad jie saugiai naudotųsi internetu. Prieita išvados, kad labai svarbu organizuoti vaikams popamokinį užimtumą, kartu leisti laisvalaikį, domėtis tuo, ką jie veikia, su kuo bendrauja, būti nuoširdiems ir empatiškiems.