Šiandien visi gyvename ypač skubančiame pasaulyje ir labai dinamiškame laike, kai nuolat kinta aplinka, iššūkiai, poreikiai, žinios, patirtys. Visa tai skatina poreikį įsitraukti į tarpasmeninius ryšius, bendravimo bei bendradarbiavimo procesus, sudaro sąlygas mokytis vieniems iš kitų, dalintis gerąja patirtimi, reflektuoti bei ieškoti geriausių būdų socialinių problemų sprendimui.

Trečiadienio (2023 04 04) popietę lauke lengvai snyguliuojant leidomės į Pivašiūnus, Alytaus rajone, kur vyko VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro Globos centro ir Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centro specialistų susitikimas – edukacija.

Pivašiūnų amatų centre svetingai ir su gera nuotaika mus pasitiko Amatų centro darbuotoja Stasė Čižauskienė, kuri ir veda bandų kepimo ant kopūsto lapų edukaciją. Pašovus į molinę krosnį kepimui bandas, klausėmės gražia dzūkiška šnekta Staselės pasakojimo apie šių bandų ir kitų dzūkiško paveldo patiekalų ruošimo subtilybes bei ano meto dzūkų gyvenimo šventes, darbus bei kasdienybę.

Globos centro ir jame dirbančių specialistų veiklos yra orientuotos į pagalbą globėjams, vaikams, šeimoms, tačiau kiek vienoje situacijoje atsiranda skirtingų aspektų, nenumatytų aplinkybių. Todėl susitikimo metu abiejų globos centrų specialistai pasidalijo savo globos centrų gerąja patirtimi, pasidžiaugė nuveiktais darbais, sėkmingais projektais, aptarė kasdienybėje pasitaikančius sunkumus bei galimus būdus jiems įveikti.

Taip pat buvo pasidžiaugta, kad globos centruose mažėja vaikų patenkančių į globą skaičius, aptarta globėjų savipagalbos grupių vedimo reikalingumas, GIMK mokymų organizavimo bei vedimo subtilybės, globos viešinimo veiklos ir su jų organizavimu susiję sunkumai, iššūkiai bei pasiekti rezultatai, buvo kalbėta ir apie specialistų komandos globos centre svarbą bei darnų darbą siekiant motyvuoti bei įtraukti į skirtingas veikas globėjus bei jų globojamus vaikus, pasidžiaugta užmegztais gražiais ir bendradarbiaujančiais santykiais su globėjais.

Susitikimo pabaigoje visi pasigardžiuodami valgėm itin skanias bandas kas su grietinėle ir spirgučiais, kas su daryciniu ir ragavom obuolių pyragą bei gėrėm žolelių arbatą.

Atsisveikindami visi nuoširdžiai padėkojom svetingajai Staselei tiek už šiltą priėmimą, tiek už ypač gardžias bandas ir žinoma, sutarėm, kad kitą kartą susitiksime su kolegomis jau Trakuose.