Šiandien Butrimonių kultūros centre (Alytaus rajone) vyko Alytaus regiono Globos centrų bendradarbiavimo popietė. Į muzikinę popietę „Žinia keliauja su daina“ su globos ambasadoriumi Giedriumi Leškevičiumi susirinko ne tik Globos centrų specialistai iš Alytaus, Lazdijų, Prienų, Varėnos rajonų ir Alytaus miesto, bet ir ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai bei psichologai.

Muzikinės popietės „Žinia keliauja su daina“ tikslas buvo ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams bei psichologams pateikti labai koncentruotą ir aiškią informaciją apie globą, globos centrų sistemą, GIMK mokymus ir globos centrų bei globos koordinatorių teikiamas paslaugas. Juk ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir psichologai dirba su vaikais, kurie savo širdyse bando išsigydyti traumines patirtis ir su visų mūsų pagalba mokosi pamilti gyvenimą iš naujo.Po smagios dainos, kuria pradėjo popietę, globos ambasadorius Giedrius Leškevičius retoriškai klausė, kas yra globa, ką reiškia globoti… Ir čia pat pateikė atsakymą, kad žodis „globoti“ tikriausiai kilo nuo žodžio „apglėbti“, kuris leidžia suprasti, jog viena ranka yra bejėgė, nes reikia ir kitos, kad sušildytume ir pajustume vienybės jėgą, nes „globoti reiškia duoti“.

Pratęsdama šią mintį Alytaus rajono vicemerė, globos ambasadorė Dalia Kitavičienė kalbėjo, jog jai kyla klausimas, į kurį vis dar neranda atsakymo… Suprasdami šiandienos Ukrainos išgyvenamą siaubą, Lietuvos žmonės tapo labai vieningi, susitelkę ir norintys padėti… Gal todėl, kad mes patys pasijutome nesaugūs, išgyvename baimę ir esame sunerimę dėl savo ateities??? Visoje Lietuvoje buvo gauta tiek daug prašymų globoti Ukrainos vaikus, kad net teko stabdyti šių prašymų priėmimą. Tai kodėl, jeigu yra tiek daug norinčių globoti, vis dar labai trūksta globėjų Lietuvos vaikams? Kodėl trūksta žmonių, kurie norėtų tapti globėjais, kurie atvertų savo namų ir širdžių duris mūsų vaikams??? – retoriškai klausė vicemerė. Ir tuoj pat pasidžiaugė, kad šiandien čia yra tiek daug „savų (savos chebros)“, t. y. bendraminčių, kurie ne tik tiki globos idėja ar dalijasi šia žinia, bet ir dirba dėl to, kad kuo daugiau būtų tų, kurie norėtų globoti.

Tardama padėkos žodį globos ambasadoriams Daliai Kitavičienei ir Giedriui Leškevičiui Alytaus šeimos pagalbos centro direktorė Inga Daugirdienė pasidžiaugė, jog labai smagu visada yra jausti stiprų palaikymą bei pritarimą tam, ką darai bei žinoti, jog būsi išgirstas ir suprastas.

Muzikinėje popietėje puikiai derėjo „malonu ir naudinga“. Visų dalyvių vardu nuoširdų ačiū už skambias dainas, gerą nuotaiką, taiklias įžvalgas ir globos idėjos sklaidą tariame globos ambasadoriui Giedriui Leškevičiui, o Alytaus šeimos pagalbos centro kolektyvo vardu dėkojame Alytaus rajono vicemerei ir globos ambasadoriai Daliai Kitavičienei už pagalbą skleidžiant globos žinią, nuolatinį palaikymą bei pagalbą organizuojat renginius, ugdymo įstaigų socialinėms pedagogėms ir psichologėms už dalyvavimą bei kolegoms iš globos centrų „Vaikai yra vaikai“ už bendradarbiavimą ir pagalbą įgyvendinant popietės idėją.