Savipagalba – tai gebėjimas panaudoti savo galimybes, rasti savyje vidinių išteklių, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pačiam jį kreipti norima linkme. Savipagalbos grupėse labai svarbu:

* patirtinis žinojimas;

* lygybė tarp dalyvių;

* atviras dalinimasis informacija.