Alytaus Šeimos pagalbos centre šiuo gražiu šventiniu laikotarpiu, gruodžio 21 d., vyko psichologės Sandros moderuojama savipagalbos grupė, kurioje dalyvavo globėjai, šiuo metu globojantys įvairaus amžiaus vaikus. Periodiškai vykstančios globėjų savigalbos grupės yra savanoriškai susibūrusių žmonių susitikimai, tampantys svarbiu šeimų socialinio palaikymo ištekliu bei globėjus stiprinančiu ir įgalinančiu instrumentu, padedančiu užtikrinti sklandesnį vaiko globos šeimoje procesą.

Vykusios savipagalbos grupės metu globėjai dalijosi asmeninėmis patirtimis, išgyvenimais, iššūkiais ir sėkmėmis globojant vaiką tokiu būdu emociškai palaikydami ir stiprindami vienas kitą. Šioje savipagalbos grupėje, atsižvelgiant į šventinį kontekstą, natūraliai buvo daug kalbama ir diskutuojama apie įvairias šeimų šv. Kalėdų tradicijas. Globėjai dalijosi kaip savo šeimoje su vaikais ruošiasi šventėms, koks yra kiekvieno šeimos nario, tame tarpe ir vaiko, indėlis prisidedant prie šventinės dvasios kūrimo namuose bei kaip būtų galima labiau įprasminti šeimoje švenčiamas šventes.

Grupės metu globėjai taip pat diskutavo įvairiais vaikų auklėjimo klausimais, emocinio ugdymo ir savarankiškumo plėtojimo temomis, aptarė psichologinių vaiko poreikių tenkinimo svarbą. Džiugu, kad globėjai tarpusavyje pasidalijo savo asmeninėmis patirtimis ir įžvalgomis vaiko globos procese, kas ypač emociškai sustiprino ir padrąsino grupėje dalyvavusias šeimas.