Ne pirmus metus Lietuvoje vyksta institucinės globos pertvarka, kurios tikslas – suteikti vaikams galimybę augti rūpestingoje bei mylinčioje šeimoje.

Gyventojai kviečiami ir skatinami tapti globėjais, padedančiais užaugti tėvų globos netekusiems vaikams. Būsimi globėjai motyvuojami finansine parama, besivystančia pagalbos šeimai paslaugų sistema, tačiau vis dar trūksta globėjų.

Globėjų skaičiui augti trukdo ir visuomenėje vyraujantys mitai apie globą. Visuomenėje egzistuoja daug mitų apie globojamus vaikus ir globą. Mitus palaiko žmonių galvoje vyraujantis skirstymas į gera ir bloga, teisinga ir neteisinga: globojami vaikai matomi vienaip, visi kiti vaikai – vėl kitaip.

Mes visi žinome apie nepelnytą ir labai neteisingą stigmą apie globos institucijose augančius vaikus. Turėdamas tikslą keisti nusistovėjusią visuomenės neigiamą nuostatą apie globojamus vaikus ir juose glūdinčius „blogio“ genus VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras organizuoja keliaujančią globojamų vaikų/paauglių piešinių/rankdarbių parodą „Aš toks kaip ir tu, aš ne iš kitos planetos“.

Spalio mėnesį ši paroda apkeliavusi daugelį Alytaus rajono bibliotekų pasiekė baigiamąjį parodos eksponavimo etapą Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daugų filiale. Tariame nuoširdų ir didelį AČIŪ vyresniosioms bibliotekininkėms Valei Remeikienei ir Sigitai Šilalienei už idėjos palaikymą bei parodos paruošimą eksponavimui bibliotekos patalpose.