Jeigu viduje jaučiate didelį norą padėti ir globoti vaiką, apsvarstėte tai ir pradėjote domėtis globos procesu, štai kokie žingsniai laukia jūsų:

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, kvies jūs aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.