Ketvirtadienį VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centre vyko Globos centro ir Alytaus rajono savivaldybės specialistų konferencija. Jos metu globos koordinatorė Edita Švetkauskienė skaitė panešimą“Vaikų globos situacija Alytaus rajone 2018 – 2022 metais”. Specialistai aptarė 2022 metų globos centro veiklos rezultatus, pasidžiaugė nuveiktais darbais, sėkmingai įgyvendintais metiniais ir viešinimo planais, pasidalino naujovėmis teisės aktuose, bei diskutavo specialistams aktualiais klausimais.

VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro direktorė Irena Arbutavičienė pristatė pagrindines naujienas bei pokyčius,kurie laukia 2023 metais, o jų bus nemažai. Ji sakė, jog pradedamos reformos, kurios bus svarbios šeimoms, žmonėms su negalia, globojantiems vaikus šeimynose. Direktorė sakė, kad lengvinamos šeimynų steigimo ir veiklos vykdymo sąlygos, patobulintas jų veiklos reguliavimas, palaipsniui didinamas šeimynos dalyvio išlaikymas, išplėstas asmenų, kurie galės tapti šeimynos dalyviais, ratas. Nuo 2023 m. pradžios žymiai didės išmokos – nuo 840 iki 1 680 eurų vienam šeimynos dalyviui, priklausomai nuo bendro jų skaičiaus. Ji supažindino ir su socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo pasikeitimais.

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė Edita Švetkauskienė apžvelgė vaikų globos situaciją 2018 – 2022 metais Alytaus rajono savivaldybėje. Ji sakė, kad “vaikų globa tiek Lietuvoje, tiek Alytaus rajone yra labai jautri tema, nes iškėlėme sau didelį ir daug iššūkių keliantį tikslą – visiems tėvų globos netekusiems vaikams surasti namus ir mylinčią šeimą. Labai džiugu, kad Alytaus rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, globojamų vaikų skaičius nuosekliai mažėja, jeigu 2018 m. turėjome 122 globojamus vaikus, 2022 m. jų teliko 79. Didžioji dauguma vaikų globojami šeimose, institucijoje auga tik 5 vyresnio amžiaus ir/arba neįgalūs vaikai.

Sparčiai mažėja ir naujų globos atvejų skaičius, 2018 m. naujų atvejų buvo 17, o 2022 m. tik vienam Alytaus rajono vaikui buvo nustatyta laikinoj globa bei 10 iš karo pasitraukusių ukrainiečių vaikų laikinoji globa buvo nustatyta pas į Alytaus rajoną atvykusius ukrainiečius artimuosius.

Alytaus rajonas, Lietuvos kontekste išsiskiria ir kitu labai svarbiu aspektu – ypatingai mažu institucijoje globojamų vaikų skaičiumi. Kitaip nei daugumoje savivaldybių, Alytaus rajone nėra ne tik vaikų globos namų, bet ir Bendruomeninių vaikų globos namų. Nuo globos sistemos pertvarkos pradžios 2014 m. institucijoje globojamų vaikų skaičius sumažėjo nuo 54 vaikų iki 5. Kiekvienais metais institucijoje apgyvendinamų vaikų skaičius sparčiai mažėja, 2022 m. nebuvo nei vieno vaiko, kuriam laikinoji globa būtų nustatyta institucijoje.

VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro statistiniais duomenimis 2022 m. pabaigoje daugiausiai vaikų globojo giminystės ryšiais su vaikais nesusiję asmenys, 23 vaikus globoja giminaičiai ir 1 vaikas auga šeimynoje.

Apibendrindama savo pranešimą Edita Švetkauskienė sakė, kad tokius gerus rezultatus lėmė keletas svarbių veiksnių: stipri globėjų komanda, kuri užtikrina, kad mūsų vaikai augtų saugioje, jų raidai palankioje aplinkoje, todėl Alytaus rajone nėra poreikio turėti vaikų globos instituciją (BVGN) ar šeimyną, visiems globojamiems vaikams ir jų globėjams teikiamos jų poreikius atitinkančios paslaugos, stipri, vieninga ir palaikanti, bendradarbiaujanti komanda, savivaldybės vadovų, tarybos narių, bendruomenių, visuomenės palaikymas ir pagalba.

Socialinės darbuotojos – globos koordinatorės pasidalijo su kokiais sunkumais teko susidurti įgyvendinat Globos centro viešinimo planą, organizuojant Globos savaitės renginius Alytaus rajone bei pasidžiaugė glaudžiu globos centro ir globos ambasadorių bei partnerių bendravimu ir bendradarbiavimu, aptarė einamuosius reikalus.