Nuvilnijo Globos savaitės renginiai. Liepos pirmąjį sekmadienį Lietuvoje minima Globėjų diena.

Globos savaitės renginius Alytaus rajono savivaldybėje baigėme šv. Mišiomis už globėjų ir įtėvių šeimas bei globojamus vaikus Alovės Švč. Trejybės, Rumbonių Švč. Trejybės, Butrimonių Išganytojo parapijų bažnyčiose. Jų metu jautrius žodžius globėjams, parodant jų pašaukimo svarbą, tarė klebonas mons. Stanislovas Stankevičius, klebonui teol. mgr. Virgilijus Balnys ir altarista mons. Leonas Jakimavičius.

Butrimonių Išganytojo parapijos klebonas teol. mgr. Virgilijus Balnys sakė, kad pažvelgus į Bibliją matome, jog globa siekia Jėzaus laikus, nes šv. Juozapas, būdamas Jėzaus globėju, labai atsakingai rūpinosi tiek fiziniais, tiek dvasinais vaikelio Jėzaus poreikiais.

Alovės Švč. Trejybės parapijos klebonas mons. Stanislovas Stankevičius dėkojo globėjams už šį taip reikalingą, daug meilės, atsakomybės bei pasiaukojimo reikalingą sprendimą, kurio dėka savo namų duris bei savo širdis atvėrę vaikams, jie meile, dėmesiu bei rūpesčiu gydo jų širdis ir moko iš naujo pasitikėti žmonėmis.

Rumbonių Švč. Trejybės parapijos altarista mons. Leonas Jakimavičius džiaugėsi, kad mūsų aplinkoje daugėja žmonių, kurie nebijo iššūkių, todėl išdrįsta prisiimti atsakomybę ir pasiryžta globoti vaikus bei dalinasi su jais savo širdies meilės ir gerumo turtais.