Penktadienį (05 03) septynių susitikimų GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo) programos Pagrindinius mokymus baigė jau trečioji šiais metais globėjų grupė.

VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro organizuotus GIMK mokymus baigė trys šeimos. Dviejose šeimose jau auga globojami vaikai, trečioji šeima mokymų metu dar tik bandė „pasimatuoti” globėjo vaidmenį.

Visi mokymų dalyviai mokymų metu buvo aktyvūs, žingeidūs, kėlė klausimus, aktyviai įsitraukė į mokymų metu pateiktas užduotis, palaikė ir išklausė vienas kitą, dalijosi savo patirtimi. Sveikiname visus dalyvius sėkmingai pabaigus GIMK mokymus ir dėkojame jiems už jų nuoširdumą, įveiktus visus iššūkius, ryžtą ir linkime sveikatos ir kuo didžiulės sėkmės šiame prasmingame kelyje.

Globėjų, įtėvių paieškos ir rengimo paslaugas teikiantis VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro globos centras įteikė pažymėjimus bei simbolines dovanėles naujiems globėjams. Mokymų dalyviai savo nuoširdų ačiū Tarnybos atestuotiems asmenims Ramintai Mitrikevičienei ir Rimai Mockevičienei pasakė įteikdami po gėlių puokštę.