Alytaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą ,,Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Alytaus rajono savivaldybėje“. Projektasįgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projekto tikslinė grupė – vaikai iš socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių šeimų, taip pat jų šeimos nariai. Projektui suplanuotos investicijos bus skirtos nestacionarių paslaugų infrastruktūros plėtrai, plėtojant vaikų dienos centrų tinklą, prisidėsiantį prie to, kad vaikai nepatektų į globos įstaigas dėl išvystytų paslaugų bendruomenėje. Įgyvendinant projektą numatyta įkurti 2 vaikų dienos centrus Rimėnų kaime ir Butrimonių miestelyje: 1. Pastatas, kuriame planuojama įkurti Rimėnų vaikų dienos centrą, yra adresu: Beržų g. 8, Rimėnų k., Daugų sen. Dalyje pastato patalpų bus atlikti remonto darbai, vykdant pastato rekonstrukciją, pastatytas priestatas, įsigyti baldai ir įranga VDC veiklai vykdyti. Numatoma, kad Rimėnų vaikų dienos centrą lankys 30vaikų. 2. Butrimonių vaikų dienos centras bus įkurtas pastate, esančiame adresu: Vytauto g. 31, Butrimonių mstl., Butrimonių sen. Numatoma, kad bus atliktas patalpų remontas, įsigyti baldai ir įranga vaikų dienos centro veiklai vykdyti. Planuojama, kad Butrimonių vaikų dienos centrą lankys 15 vaikų. Projektą vykdo Alytaus rajono savivaldybės administracija. Projekto partneris – viešoji įstaiga Alytaus šeimos pagalbos centras. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto vertė – 200799 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. liepos 16 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *